Mateřská škola Břeclav U Splavu

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Břeclavi, nedaleko řeky Dyje, na sídlišti U Splavu. Provoz trojtřídky byl zahájen v roce 1980, od roku 1994 jsme právním subjektem. Zřizovatelem je Město Břeclav, které v letech 2005 - 2006 provedlo velkou rekonstrukci, kterou se MŠ zmodernizovala, zateplila a rozšířila o jednu třídu s celkovou kapacitou 100 dětí. Nedílnou součástí je prostorná zahrada s chodníky a umělým kopcem. V roce 2014 byla  přebudována na PŘÍRODNÍ ZAHRADU z dotací EU a Města Břeclavi.

Naše mateřská škola je zaměřená na environmentální výchovu a jejím základním záměrem je:

 • Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu a touhu po poznání, empatický postoj k ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, vlastnímu zdraví, přírodě, historii a tradicím.
 • Rozvíjet a podporovat vztah k sobě i druhým, samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte. Vést ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání ve spolupráci s rodiči.

 

  Charakteristika školního vzdělávacího programu: 

 „Dobrodružství vodníka Pentličky“

   Motto:

„Naším hlavním smyslem života je pomáhat,

pomáhat ostatním, pomáhat naší Zemi.

A pokud neumíte pomoci, tak aspoň neubližujte!“

                                                                                       Dalajláma

 

 

 • Předškolní vzdělávání má pro život dítěte dalekosáhlý význam. To, co dítě prožije a co z okolního prostředí přijme, má trvalou hodnotu. Proto budeme důsledněji cílit na to, aby, se děti v naší MŠ cítily bezpečně, příjemně a zažily si pocit, kdy společně něčeho dosáhly a měly radost ze společných aktivit, výtvorů apod.  
 •  Naším cílem je tedy orientovat se na pozitivní atmosféru ve skupině s důsledným dodržováním daných pravidel, která hrají významnou roli v prevenci konfliktů mezi dětmi.
 •  Na vytváření příznivé emoční atmosféry se zaměříme hlavně prostřednictvím činností, jejichž výsledkem je společné dílo, kdy si děti pomáhají, a musí společně přemýšlet. A také vedením dětí k tomu, že spolupráce znamená daleko více než soutěžení.
 • Díky spolupráci naší MŠ s dětmi z břeclavských základních škol vznikla kniha s názvem „Dobrodružství vodníka Pentličky, aneb život na vodě, nad vodou a pod vodou“. Která nás inspirovala k vytvoření jednotlivých integrovaných bloků a tyto integrované bloky jsou pro naši mateřskou školu výchozími při tvorbě třídního vzdělávacího programu.
 • Učitelky plánují vzdělávací nabídku činností pro děti dle inteligencí podle H. Gardnera, tzn., že komplexně připravují tematický celek, hry a činnosti v MŠ takovým způsobem, aby zahrnovaly všechny typy inteligence dítěte. Tato vzdělávací nabídka podněcuje dítě v jeho vrozeně nastavených dovednostech a schopnostech.

 

 Integrované bloky:

Vodník Pentlička pomáhá dětem objevovat svět nad vodou

 • Tento integrovaný blok si klade za cíl vytvářet vztah k sobě, k lidem, k okolnímu světu a také vytvářet žádoucí postoje a hodnoty.

Vodník Pentlička ukazuje dětem svět kolem vody

 • Tento integrovaný blok se zaměřuje na upevňování a rozvíjení poznatků dětí o živé i neživé přírodě, jak se ji naučit chránit a využívat její dary.

Vodník Pentlička listuje s dětmi knihou i kalendářem

 • Cílem tohoto integrovaného bloku je naučit děti vnímat spravedlnost, dobro, zlo, dostávat se do světa fantazie a představ, seznámit je s tradicemi.

 

Třídní programy jsou zpracovány dle potřeb a podmínek jednotlivých tříd. 

Kroužek angličtiny probíhá ve dvou lekcích týdně pod vedením externí učitelky Mgr. Lingové.

Pro předškoláky organizujeme každoročně předplavecký výcvik a bruslení.

MŠ Břeclav U Splavu

Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765, příspěvková organizace

 • U Splavu 2765, Břeclav 690 02
 • Tel.: +420 515 518 000 / ředitelna
 • Výdejna: +420 515 518 005 / +420 607 280 580
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Facebook: www.facebook.com/msusplavu

Kontakty na třídy

 • Myšičky: +420 736 512 435  /  +420 515 518 003
 • Kočičky: +420 736 512 436  /  +420 515 518 004
 • Sluníčka: +420 736 512 437  /  +420 515 518 001
 • Žabičky: +420 736 512 438  /  +420 515 518 002

Kontaktní osoby

 • Ředitelka: Zdeňka Krutišová
 • Zástupkyně ředitelky: Bc. Věra Esterková
 • Školník: Vítězslav Prkna