Mateřská škola Břeclav U Splavu

 • Mateřská škola Břeclav U Splavu

Myšičky

Bc. Karolína Zugárková
lic. Romana Kovačičová

Kočičky

Machová Irena
Bc. Jana Tihelková

Žabičky

Bc. Věra Esterková
Dagmar Soukopová
Eliška Bačová

Sluníčka

Zdeňka Krutišová
Lucie Polachová
Dagmar Poláchová

Mateřská škola Břeclav U Splavu
je zaměřená na environmentální výchovu a jejím základním záměrem je:

Rozvíjet a podporovat vztah k sobě i druhým, samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte. Vést ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání ve spolupráci s rodiči.
Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu a touhu po poznání, empatický postoj k ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, vlastnímu zdraví, přírodě, historii a tradicím.

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Břeclavi, nedaleko řeky Dyje, na sídlišti U Splavu. Provoz trojtřídky byl zahájen v roce 1980, od roku 1994 jsme právním subjektem.

Zřizovatelem je Město Břeclav, které v letech 2005 - 2006 provedlo velkou rekonstrukci, kterou se MŠ zmodernizovala, zateplila a rozšířila o jednu třídu s celkovou kapacitou 100 dětí. Nedílnou součástí je prostorná zahrada s chodníky a umělým kopcem.

V roce 2014 byla přebudována na PŘÍRODNÍ ZAHRADU z dotací EU a Města Břeclavi.

Představujeme se

  Charakteristika školního vzdělávacího programu „Dobrodružství vodníka Pentličky“

  Motto

  „Naším hlavním smyslem života je pomáhat, pomáhat ostatním, pomáhat naší Zemi. A pokud neumíte pomoci, tak aspoň neubližujte!“
  Dalajláma

  Kontakt

  Kontaktní osoby

  • Ředitelka: Zdeňka Krutišová
  • Zástupkyně ředitelky: Bc. Věra Esterková
  • Školník: Vítězslav Prkna

  Kontakty na třídy

  EU, MŠMT

  Naše škola realizuje projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013749 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, rozvojové aktivity MŠ - projektový den ve škole.
  Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
  Tento projekt je spolufinancován EU.

  Naše mateřská škola se zapojila do projektu:

  Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

  Více viz dokumenty ke stažení

  NIDV
  Mateřská škola Břeclav U Splavu
  Textová verzeGrafická verze