Nástroje pro usnadnění přístupu

Mateřská škola Břeclav U Splavu

 • Mateřská škola Břeclav U Splavu

Myšičky

Bc. Jana Benešová
Mgr. Jana Smolíková

Kočičky

Machová Irena
Lucie Polachová

Žabičky

Bc. Věra Esterková
Dagmar Soukopová

Sluníčka

Zdeňka Krutišová
Bc. Karolína Zugárková

Mateřská škola Břeclav U Splavu
je zaměřená na environmentální výchovu a jejím základním záměrem je:

Rozvíjet a podporovat vztah k sobě i druhým, samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte. Vést ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání ve spolupráci s rodiči.
Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu a touhu po poznání, empatický postoj k ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, vlastnímu zdraví, přírodě, historii a tradicím.

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Břeclavi, nedaleko řeky Dyje, na sídlišti U Splavu. Provoz trojtřídky byl zahájen v roce 1980, od roku 1994 jsme právním subjektem.

Zřizovatelem je Město Břeclav, které v letech 2005 - 2006 provedlo velkou rekonstrukci, kterou se MŠ zmodernizovala, zateplila a rozšířila o jednu třídu s celkovou kapacitou 100 dětí. Nedílnou součástí je prostorná zahrada s chodníky a umělým kopcem.

V roce 2014 byla přebudována na PŘÍRODNÍ ZAHRADU z dotací EU a Města Břeclavi.

Představujeme se

  Charakteristika školního vzdělávacího programu „Dobrodružství vodníka Pentličky“

  Motto

  „Naším hlavním smyslem života je pomáhat, pomáhat ostatním, pomáhat naší Zemi. A pokud neumíte pomoci, tak aspoň neubližujte!“
  Dalajláma

  Kontakt

  Kontaktní osoby

  • Ředitelka: Zdeňka Krutišová
  • Zástupkyně ředitelky: Bc. Věra Esterková
  • Školník: Vítězslav Prkna

  Kontakty na třídy

  Naše mateřská škola se zapojila do projektu:

  NIDV

  Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001195 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“). Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů.

  Tento projekt je spolufinancován EU.

  NIDV
  NIDV
  Mateřská škola Břeclav U Splavu
  Textová verzeGrafická verze